Till innehåll

Kulturstöd

Rådgivning och ekonomiskt stöd till Göteborgs fria kulturliv

Du inom det fria kulturlivet kan få rådgivning och ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad. Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har flera olika kulturstöd, subventioner och stipendier som du kan ansöka om. Det är framför allt verksamheter och projekt som riktar sig till en publik som kan få pengar.

Aktuellt

34 projekt får projektstöd

Publicerad 1 november 2019
Den andra ansökningsomgången för projektstödet är nu avslutad. Sista ansökningsdag var den 16 september. Totalt kom det in 112 ansökningar som tillsammans ansökte om 17 440 097 kronor. Den 30 oktober beslutade kulturförvaltningen att fördela 2 565 000 kronor till 34 av projekten.

6 projekt beviljas Utvecklingsstöd, beslut 21 oktober 2019

Publicerad 24 oktober 2019
Den första ansökningsomgången 2019 för det nya utvecklingsstödet är avslutad. Sista ansökningsdag var 21 augusti. Förvaltningen mottog 103 ansökningar på totalt 13,5 miljoner kronor. Vid mötet 21 oktober beslutade kulturnämnden att bevilja utvecklingsstöd på totalt 750 000 kronor till sex projekt.

17 projekt beviljas Projektstöd Pronto, beslut 25 september 2019

Publicerad 25 september 2019
Den tredje ansökningsomgången 2019 för Projektstöd Pronto är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 14 augusti 2019. Totalt mottog förvaltningen 69 ansökningar om totalt 2 419 848 kronor. Vid beslutsmötet den 25 september beviljades 17 projekt stöd om sammanlagt 467 000 kronor.
${loading}