Stadsövergripande kurser och projekt

Varje stadsdel ansvarar för sin egen kulturskola och dess budget. Därför ska du söka till kulturskolan i det område där du bor. Men det finns vissa kurser som kulturskolorna samarbetar kring och som du kan söka till var du än bor i Göteborg. Vissa kurser kan också vara öppna för vuxna.

Cirkus Unik

Cirkus Unik samarbetar med Kulturskolan för att göra världen lite bättre för barn med hjälp av nycirkus! Våra Cirkusskolor finns nu i sju stadsdelar. Vi kartlägger aktuella behov tillsammans med Kulturskolan och utifrån den analysen väljer vi ut skolor i utsatta områden för att kunna ge samma möjligheter för alla barn i staden.

Cirkuslektioner ökar barnens självkänsla och samarbetsförmåga något de sedan tar med sig till sin hemmiljö vilket ger möjlighet till en verklig förändring i deras liv.

Men vi vill göra mer! Den otroliga kulturella mångfalden i Göteborg utnyttjas nu väldigt dåligt och eftersom avsaknad av möjlighet till möten minskar förståelsen och ökar fördomar vill vi motverka detta på ett bra och konstruktivt sätt. Vi ger möjlighet för cirkuseleverna och deras föräldrar att träffa likasinnade från andra delar av staden. Därför ordnar vi olika barn- och föräldraworkshops dit barnen och deras föräldrar från olika områden är inbjudna.

Vi gör även shows tillsammans med barnen, som i Staden 2016 där vi samlade 100 barn på scenen!

Nu har vi även startat en ny satsning för barn med funktionsvariationer och det har fått en otroligt bra respons; dessa barn brukar ha svårigheter att anpassa sig till vanliga idrottsformer, men i cirkusens magiska värld hittar de glädje och inspiration för att kunna vara precis som de är!

länkar:
barn- och föräldraworkshops: https://www.youtube.com/watch?v=YAgYv5V9soM
STADEN: https://www.youtube.com/watch?v=nA36Akoc2zo​

​​Kontakt:
Elin Lütke
Tel: 0729 716060

Webbplats: cirkusunik.se

Göteborg Drum Corps

Göteborg Drum Corps har tre slagverksorkestrar med olika svårighetsgrad som repeterar i aulan på Kungsladugårdsskolan torsdagar från kl. 17.00.
Du är välkommen att vara med i orkestrarna oavsett vilken stadsdel du bor i.
Ålder: från 10 år och uppåt.

I Mini Drums arbetar vi med grunder i slagverksspel. Dit är alla välkomna att prova på marching drumming. Anmälan görs till per.bjorkqvist@afh.goteborg.se.
Efter Mini Drums kan du komma med i någon av dom andra två orkestrarna.

Göteborg Drum Corps är orkestern som gör spelningar i Göteborg med omnejd. Här har du möjlighet att spela allt från trumset och melodiskt slagverk till svåra trumstämmor.

Got Motion är orkestern för dom som vill öva lite extra. Gruppen är europamästare för stora slagverksgrupper, s.k. Indoorpercussion. Orkestrarna finns att se på Youtube, t.ex. i detta klipp från invigningen av Polarprisbanketten
https://www.youtube.com/watch?t=24&v=IhOg_LcsSg8

Världsmusikensemblen Raketen

Här får du spela, dansa och sjunga musik från hela världen.
Alla ungdomar som spelar ett instrument är välkomna!
Ålder: från 11 år och uppåt.

Vi skapar spännande mötesplatser genom workshops i musik och dans.
Vi får inspiration av varandra och bygger broar mellan både deltagare och publik. Raketen vill skapa en grogrund för öppenhet och delaktighet i samhället. Du som deltar får gärna bidra med musik och dans ur egna låtskatter.

Vi repeterar på måndagar klockan 18-20.00 på Allégården, Göteborg (nära Järntorget). Lokalerna är tyvärr inte tillgänglighetsanpassade. Anmäl dig gärna innan. Vid workshops och andra arrangemang är vi oftast i lokaler som är tillgänglighetsanpassade.

Praktisk information
- Du som vill sjunga eller dansa behöver inga förkunskaper
- Du som vill spela måste ha eget instrument och kunna spela på det. Vill du hyra instrument, kontakta Instrumentförrådet, telefon 031-368 32 73.

Vill du veta mer eller anmäla dig?
- Vill du vara med?
- Vill du vara med på Raketens mejllista och få information om aktiviteter?
- Vill du engagera Raketen till en konsert?
- Vill du ta del av Raketens not-/ljudfilsbibliotek på nätet?
Kontakta då – med namn och mobilnummer:
mikael.johanson@angered.goteborg.se eller josefine.liftig@orgryteharlanda.goteborg.se