Avgifter och andra kostnader

Terminsavgiften är 300 kronor per elev. Du betalar inte mer oavsett om du deltar i fler aktiviteter. Maxbeloppet per familj är 500 kronor. Till familjen räknas vårdnadshavare och minderåriga barn som är folkbokförda på samma adress. Myndiga elever omfattas inte av maxbeloppet per familj. För att maxbeloppet ska gälla måste alla barn vara registrerade med samma betalare.

Betalningsvillkor

Om eleven slutar under pågående termin kan inte avgiften betalas tillbaka.
Faktura sänds till vårdnadshavare eller myndig elev en gång per termin, oftast i november för höstterminen och i april för vårterminen.
Du kommer att få en påminnelse om fakturan inte betalas i tid.
Eventuell ensemble- och orkesterundervisning ingår i instrumentalundervisningen, det kostar inte extra.
Om du anser att fakturan är felaktig ska du kontakta fakturaavsändaren.
Om du inte har sagt upp eller tackat nej till din plats innan terminen startar, kommer du få en faktura.
Göteborgs Stad överlåter obetalda fakturor till inkasso.

Utöver terminsavgiften kan extra externa kostnader för material, instrument, spelböcker och annat tillkomma.

Betala med autogiro eller e-faktura

Du kan betala din avgift till kulturskolan via autogiro eller e-faktura.

Om du inte redan anmält autogiromedgivande i din stadsdel kan du göra det genom att fylla i, skriva ut och skicka in blanketten nedan: