Anmäla frånvaro

Om du inte kan komma till din lektion ska du meddela det till din lärare. Får du inte tag på din lärare ska du kontakta din kulturskolas expedition.

Om du är frånvarande tre gånger i följd utan att meddela din frånvaro förlorar du din plats i Kulturskolan.