Om Kulturskolan

Vill du göra något roligt och kreativt på din fritid? Kulturskolan finns för dig som är mellan 6 och 19 år och vi erbjuder en konstnärlig och pedagogisk verksamhet med många olika ämnen och kurser. Du kan komma till Kulturskolan och sjunga, dansa, arbeta med film, bild, keramik, cirkus, spela teater eller ett instrument och mycket mer.

Du, jag, vi är Kulturskolan i Göteborg!

Kulturskolans självklara utgångspunkt – barn och unga

Kulturskolans arbete utgår först och främst från barnkonventionens grundprinciper och alla barns och ungas rätt till kultur.

Artikel 31:

”Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjlighet till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.”

Kulturskolan arbetar även utifrån de kulturpolitiska målen som talar om att barn och unga ska ges möjlighet till kulturupplevelser och till att få utveckla sina skapande förmågor.

Kulturskolan vill göra det möjligt för dig som är mellan 6 och 19 år att få uppleva, upptäcka och uttrycka konst och kultur!

Meny:

Kulturskolans ämnen och kurser

Kulturskolans öppna verksamhet

Kulturskolans integritetspolicy

Kulturskolans dokument

För dig med funktionsnedsättning

Kulturskolans lovverksamhet

Digitalt Öppet hus