Var finns undervisningen?

Du får din undervisning i kulturskolan på en av stadsdelens grundskolor. Beroende på tillgång till lokaler och utrustning i lokalerna kan du i vissa fall behöva åka till en annan grundskola än den du går på för att få din kulturskoleundervisning. På uppropet vid läsårstarten får du information om var din undervisning kommer att äga rum.