Kulturskolorna

Kulturskolan i Göteborg består av 7 fristående enheter. Du ansöker i första hand till kulturskolan i det område där du bor.