Kulturskolan Örgryte-Härlanda

Andersson, Tobias
Ämne: Fiol, Stråkorkester, Musikalisk fördjupningskurs
E-post: tobias.andersson@orgryteharlanda.goteborg.se

Bengtsson, Erik
Ämne: Elbas, Kontrabas
E-post: johan.bengtsson@majornalinne.goteborg.se

Berglez, Veronika
Ämne: Dans
E-post: veronika.berglez@orgryteharlanda.goteborg.se

Edlén, Birgitta
Ämne: Blockflöjt, Orkester
E-post: birgitta.edlen@majornalinne.goteborg.se

Hall, Andreas
Ämne: Klarinett, Saxofon, Orkester, Musikalisk fördjupningskurs
E-post: andreas.hall@orgryteharlanda.goteborg.se

Hammarberg, Hedvig
Ämne: Bild och Form
E-post: hedvig.hammarberg@orgryteharlanda.goteborg.se

Hamrå, Fredrik
Ämne: El sistema
E-post: fredrik.hamra@orgryteharlanda.goteborg.se

Hultqvist, Eva
Ämne: Blockflöjt, Kör, Raketen (världsmusikprojekt)
E-post: eva.hultqvist@afh.goteborg.se

Håkanson, Hanna
Ämne: Drama, Teater
hanna.hakanson@orgryteharlanda.goteborg.se

Håkansson, Henrik
Ämne: Gitarr
E-post: henrik.hakansson@orgryteharlanda.goteborg.se

Jacobson, Rupert
Ämne: Piano
E-post: rupert.jacobson@orgryteharlanda.goteborg.se

Kurzawa, Fredrik
Ämne: Gitarr, Digitalt musikskapande
E-post: fredrik.kurzawa@orgryteharlanda.goteborg.se

Lalanne, Caroline
Ämne: Oboe
E-post: caroline.lalanne@angered.goteborg.se

Larsson, Lina
Ämne: Sång, Kör, Musikal, El sistema
E-post: lina.larsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Liftig, Josefine
Ämne: Tvärflöjt, Piano, Raketen (världsmusikprojekt), Blåsorkester
E-post: josefine.liftig@orgryteharlanda.goteborg.se

Lillberg, Martin
Ämne: Slagverk, Slagverksensemble, Orkester
E-post: martin.lillberg@orgryteharlanda.goteborg.se

Lindgård, Kristina
Ämne: Cello, Stråkorkester
E-post: kristina.lindgard@orgryteharlanda.goteborg.se

MacGregor, Henrik
Ämne: Fiol, Stråkorkester
Epost: henrik.macgregor@majornalinne.goteborg.se

Möllesjö, Maria
Ämne: Fagott
E-post: maria.mollesjo@majornalinne.goteborg.se

Persson, Kristina
Ämne: Kör, El Sistema
E-post: kristina.persson@orgryteharlanda.goteborg.se

Pontén, Thomas
Ämne: BoU-plan, Funktionsinriktad musikterapi (FMT), Musikverkstad
E-post: thomas.ponten@orgryteharlanda.goteborg.se

Rosberg, Margareta
Ämne: Sång, Musikal, Kör
E-post: margareta.rosberg@orgryteharlanda.goteborg.se

Salas, Sebastian
Ämne: Gitarr
E-post: sebastian.salas@orgryteharlanda.goteborg.se

Stighäll, Daniel (tjänstledig)
Ämne: Trumpet, Trombon, Baryton, Tuba, Valthorn, Blåsorkester
E-post: daniel.stighall@orgryteharlanda.goteborg.se

Wättring, Elisabet
Ämne: Viola, Fiol, Stråkorkester
E-post: elisabet.wattring@orgryteharlanda.goteborg.se

Åslund, Niklas
Ämne: Trumpet, Trombon, Baryton, Tuba, Valthorn, Blåsorkester
E-post: niklas.aslund@orgryteharlanda.goteborg.se