Kulturskolan Askim-Frölunda-Högsbo

Andersson, Marie
Ämne: Valthorn
E-post: marie.louise.andersson@vastra.goteborg.se

Ball, Karin
Ämne: Drama, Kulturmix
E-post: karin.ball@afh.goteborg.se

Bergelin, Christian
Ämne: Trombon, orkester, tuba, brasslek, rytmik
E-post: christian.bergelin@vastra.göteborg.se

Björkqvist, Per
Ämne: Slagverk, drumcorps
E-post: per.bjorkqvist@afh.göteborg.se

Dahlin, Inger
Ämne: Cello, orkester
E-post: inger.dahlin@afh.goteborg.se

Darlison, Andrew
Ämne: Klassorkester blås, rytmik, sceniskt kör, musikterapi
E-post: andrew.darlison@afh.goteborg.se

Falck, Kristina
Ämne: Keramik
E-post: kristina.falck@afh.goteborg.se

Figueredo, Katia
Ämne: Dans
E-post: katia.figueredo.de.moura@afh.goteborg.se

Fransson, Charlotte
Ämne: Flöjt, Orkester, scenisk kör
E-post: charlotte.fransson@afh.goteborg.se

Hellman, Pernilla
Ämne: Trumpet, brass, orkester, rytmik
E-post: pernilla.hellman@afh.goteborg.se

Holmberg, Sandra
Ämne: Tvärflöjt, klassorkester blås
E-post: sandra.Holmberg@afh.goteborg.se

Holmström, Lisbeth
Ämne: Blockflöjt, musikterapi, rytmik, kulturmix, FMT
E-post: lisbeth.holmstrom@vastra.goteborg.se

Hultqvist, Eva
Ämne: Blockflöjt, rytmik
E-post: eva.hultqvist@afh.goteborg.se

Daniel Johansson Jänkänpää
Ämne: Gitarr

Johansson, Malin
Ämne: Drama
E-post: malin.3.johansson@afh.goteborg.se

Johansson, Åsa
Ämne: Fiol
E-post: asa.b.johansson@afg.goteborg.se

Lalanne, Caroline
Ämne: Oboe
E-post: caroline.lalanne@centrum.goteborg.se

Larsson, Reine
Ämne: gitarr, elgitarr, elbas
E-post: reine.larsson@afh.goteborg.se

Marberg, Robert
Ämne: Fiol, orkester
E-post: robert.marberg@afh.goteborg.se

Mälarborn, Frida Hoshino
Ämne: Keramik, Film, Samordnare El Sistema
E-post: frida.malarborn.hoshino@afh.goteborg.se

Nilsson, Anders
Ämne: Drama
E-post: anders.nilsson@afh.goteborg.se

Nilsson, Klas
Ämne: Trumpet, brass
E-post: klas.nilsson@vastra.goteborg.se

Nyberg, Marit
Ämne: Blockflöjt, rytmik
E-post: marit.nyberg@afh.goteborg.se

Osbeck, Michael
Ämne: Drumcorps
E-post: michael.osbeck@lundby.goteborg.se

Osbeck, Rasmus
Ämne: Trumset/Slagverk
E-post: rasmus.osbeck@afh.goteborg.se

Queiroz, Andressa
Ämne: Kör, sång
E-post: andressa.queiroz@afh.goteborg.se

Reuter, Oskar
Ämne: Gitarr
E-post: oskar.reuter@vastra.goteborg.se

Schmid, Ulrich
Ämne: Fiol, orkester
E-post: ulrich.schmid@afh.goteborg.se

Sjöström, Thomas
Ämne: Piano
E-post: thomas.sjostrom@afh.goteborg.se

Streijffert, Annika
Ämne: Cello, orkester
E-post: annika. streijffert@afh.goteborg.se

Welander, Marie
Ämne: kör
E-post: marie.welander@vastra.goteborg.se

Westin, Samuel
Ämne: Saxofon, klarinett, orkester, rytmik
E-post: samuel.westin@afh.goteborg.se

Wästlund, Karin
Ämne: Bildkonst, film. El Sistema, Välkomsten
E-post: karin.wastlund@afh.goteborg.se

Ydremark, Per
Ämne: Klarinett, saxofon, blockflöjt, orkester
E-post: per.ydremark@afh.goteborg.se

Yngvesson, David
Ämne: Klassorkester blås

Zirk, Lena
Ämne: Keyboard, rytmik, kör
E-post: lena.zirk@afh.goteborg.se

Zovic Linell, Markus
Ämne: Piano, keyboard, klassorkester blås
E-post: markus.zovic@afh.goteborg.se

Åberg, Camilla
Ämne: BIldkonst
E-post: camilla.aberg@afh.goteborg.se