Var finns undervisningen?

Kulturskolans undervisning sker till stor del i grundskolornas lokaler. Vissa kurser sker på en skola nära dig, medan andra kurser finns på en skola längre bort, beroende på tillgång till lokaler och vilken utrustning som finns i lokalerna.