Var finns undervisningen?

Kulturskolans undervisning sker till stor del i grundskolornas lokaler. Vissa kurser sker på en skola nära dig, medan andra kurser finns på en skola längre bort, beroende på tillgång till lokaler och vilken utrustning som finns i lokalerna.

Pilens fritidsgård
Askims Pilegårdsväg 25

1200 kvadrat
Mandolingatan 45
421 45 Västra Frölunda