Regler och avtal för dig som hyr instrument

När du hyr ett instrument av Instrumentförrådet skriver du under ett avtal, som innehåller regler du måste följa. Du måste till exempel ta väl hand om ditt instrument och även betala för instrumentet om du tappar bort det. Avtalet hittar du som en pdf på den här sidan.

Är du över eller under 18 år?

Är du över 18 år skriver du själv under hyresavtalet. Det innebär att du har hela ansvaret för instrumentet och måste följa de regler som finns i avtalet.

Du som är under 18 år måste ha en vuxen som skriver under avtalet. Den vuxna personen blir då hyrestagare av instrumentet och har också det ekonomiska ansvaret.

Du som använder instrumentet

Du som använder instrumentet ska ta hand om och vårda instrumentet väl. Det innebär bland annat att du måste skydda instrumentet när du är utomhus, hålla det borta från mindre barn och se till att det inte skadas i etuiet. Du får inte heller låna ut instrumentet till någon annan.

Du som har skrivit under avtalet

Du som är hyrestagare av instrumentet (du som har skrivit under avtalet) har det ekonomiska ansvaret för instrumentet. Det innebär att det är du som betalar hyran och det är också du som blir ersättningsskyldig om instrumentet skadas eller tappas bort. Det är även du som måste hämta ut och lämna tillbaka instrumentet. Hyr du instrumentet åt ditt barn eller annan minderårig, måste du se till att barnet tar hand om instrumentet på ett bra sätt. Detta är speciellt viktigt då instrumentet inte är försäkrat.