Kulturskolans terminsstart skjuts fram till den 25 januari 2021

Publicerad 22 december 2020

Den 18 december 2020 fattade regeringen beslut om skärpta restriktioner som gäller från den 24 december till den 24 januari 2021.

Det innebär bland annat att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.

Det är därför beslutat att kulturskolans terminsstart skjuts fram till den 25 januari 2021. Kulturskolan kommer då att starta terminen som planerat om det är möjligt.