Byta ämne

Om du vill byta ämne eller önskar lägga till ett ämne gör du en ny ansökan.
Ett extra ämne kan du bara få i mån av plats. Elever som inte har någon plats i kulturskolan har förtur. Du kan därför bli tvungen att säga upp din gamla plats om du vill ha ett nytt ämne.

Du har möjlighet att fortsätta i ditt gamla ämne tills du får plats på det nya.