Programproducenter

Vi uppskattar den täta dialogen med er besökare. Fortsätt att komma med programförslag och synpunkter.

E-post: kulturhuset.kaken@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 50 60

Cornelia Nordlund
E-post: cornelia.nordlund@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 52 18

Anna Rudolfsson
E-post: anna.rudolfsson@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 61 11

Martin Wahlqvist
E-post: martin.wahlqvist@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 56 09

Eva K Halleröd
E-post: eva.k.hallerod@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 50 44