Programproducenter

Vi uppskattar den täta dialogen med er besökare. Fortsätt att komma med programförslag och synpunkter.

E-post: kulturhuset.kaken@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 50 60


Anna Rudolfsson
E-post: anna.rudolfsson@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 61 11

Raisa Pennanen
E-post: raisa.pennanen@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 52 18

Martin Wahlqvist
E-post: martin.wahlqvist@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 56 09

Eva K Halleröd
E-post: eva.k.hallerod@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 50 44