HBTQI-certifiering

Kulturhuset Kåkens bibliotek- och programverksamhet är HBTQI-certifierad.

Kåkens HBTQI-Certifikat från RSFL. (Länk till RFSL i bilden)

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar bibliotek- och programverksamheten på Kulturhuset Kåken aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. För oss betyder det att alla människor som besöker kulturhuset ska känna sig välkomna till en trygg plats att vara på oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Som ett led i detta är Kulturhuset Kåkens bibliotek- och programverksamhet HBTQI-certifierade och fortsätter aktivt att arbeta normkritiskt och normkreativt.

HBTQI-certifieringen är en utbildning i regi av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners & queeras rättigheter) med fokus på likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.