Foto: Martin Wahlqvist

Minibibliotek

Ett minibibliotek är en slags boklåda med böcker för utlåning utan registrering. Hittar du en bok du gillar är det bara att låna och läsa. Återlämna den sedan till minibiblioteket när du läst klart. Har du själv böcker att dela med dig av får du gärna ställa dem i ett av minibiblioteken.

Var finns Minibiblioteken?

Vår stadsdels minibibliotek står placerade på två olika platser. Det ena står på Björnplan nära Kaggeledstorget vid tennisplanen på grönområdet mellan Helleforsgatan och Uddeholmsgatan. Den andra står på Stabbetorget.

Minibiblioteken är en satsning från Kulturhuset Kåken för att öka läslusten och närheten till litteraturen i lokalsamhället.