Foto: Martin Wahlqvist

Minibibliotek

Minibiblioteken är en satsning från Kulturhuset Kåken för att öka läslusten.

Minibiblioteken är en slags boklådor som står på två olika platser i stadsdelen Örgryte-Härlanda. Den ena står på Björnplan nära Kaggeledstorget, vid tennisplanen på grönområdet mellan Helleforsgatan och Uddeholmsgatan. Den andra står på Stabbetorget.

Minibiblioteken är en satsning från Kulturhuset Kåken för att öka läslusten och närheten till litteraturen i lokalsamhället. Här finns böcker för alla åldrar och smaker.

Hittar man en bok man gillar är det bara att låna och läsa. Återlämna den sedan till minibiblioteket. Lånet behöver inte registreras någonstans. Har du själv böcker att dela med dig av får du gärna ställa dem i minibiblioteket.