Konst / Utställningar

(OBS! Just nu är huset stängt och endast Parkmontern är öppen för publik.) Bilder och konst kan vara startpunkt för samtal om livet och samhällsfrågorna. Konsthallen Blå Stället är vår stora utställningshall. Vi visar mindre utställningar i Blå Gången, i glasmontrarna i våra båda entréer och ibland i våra tegelkorridorer och på Innergården. Vi ansvarar också för Hammarkullen Konsthall (i Hammarkullens underjordiska spårvagnshållplats) som drivs c/o Blå Stället och där program läggs av ett konstnärligt råd. Välkommen till konsten!

På grund av Covid-19 gör vi nästan bara digitala program - utan publik - som du kan ta del av på vår webbsida, Facebook eller YouTube. Detta gäller åtminstone fram till 31/3 2021. Gör endast nödvändiga besök i huset och stanna hemma om du är sjuk.

Vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Göteborgs Stads policy.
Vi hoppas att vi snart får träffa er igen under normala förhållanden. Håll ut!


Vill du få information om utställningar, workshops, konstnärssamtal?

Mejla din adress så får du direkt inbjudan till konstevenemangen!
Vill du boka en visning? Mejla till Emma Corkhill, producent

E-post: emma.corkhill@kultur.goteborg.se

Konsthallen Blå Stället på Facebook.
Hammarkullen konsthall på Facebook

Konsthallen Blå Stället
- Utställningar och program

15/4–4/6
Neither Here Nor There

Francine Agbodjalou — Kim Demåne - Badou Jobe - Fatima Moallim - Hadil Mohamed - Santiago Mostyn - Julie Nxadi.
Curatorer: Mmabatho Thobejane och Nontokozo Tshabalala.

Neither Here Nor There

(In English below)

Som svart kommer du oundvikligen - inför löften om frihet och framgång - att möta strukturella förhållanden som förvandlar dessa löften till 'ouppfyllda' och/eller ”uppskjutna”. Generationer av svarta, över alla kontinenter, såsom Sydafrikas ”born frees” eller Sveriges ”andra generationen”, navigerar utifrån denna position. Hos dem existerar det ofrånkomligen många och varierande historier och kontexter samlade under svarthetens flagga, en mångfald av olikheter. Utöver det belyser den även att svarthet gör nationell identitet mer komplex. När vi med utgångpunkt i detta ser på konstnärliga praktiker tar vi inspiration från Simon Njami som skriver:

“[forms of black popular culture] are always the product of a partial synchronisation, a commitment that crosses cultural borders, a merging of different cultural traditions, negotiations between dominant and subordinate positions, underground strategies of transcoding and re-encoding, critical significations and signification processes.”

Inspirerad av likheter och olikheter i svarta sydafrikanska och svenska erfarenheter, presenteras i utställningen konstnärliga praktiker som återspeglar dessa kvaliteter. Genom Njamis ord, konstnärerna och deras verk utforskar och bekräftar utställningen "Neither Here Nor There" att svart konstnärlig praktik, inte olikt svartas liv, är en nyskapande plats för experimenterande. Sammantaget i en kombination av process, innehåll och form, reflekterar och kritiserar de konstnärliga praktiker i utställningen världen vi lever i, samtidigt som de lämnar ledtrådar och skapar portaler till en annan möjlig värld.

Digital öppning torsdag 15 april kl. 19-20.
Konsthallen Blå Stället Facebook

Program:
Intro från curatorerna Mmabatho Thobejane och Nontokozo Tshabalala
Visning av filmen "Neither Here Nor There"
Konstnärssamtal med möjlighet att ställa frågor
Avslut

---------------------------------------

When black, promises of freedom and future prosperity inevitably meet structural conditions that over years relegate these promises to "unfulfilled" and/or "deferred" status. Entire black generations and across continents, such as South Africa’s "born frees" or Sweden’s "second generation", navigate this position. This position is necessarily constituted by multiple and differing histories and contexts existing under the banner of blackness, dually multiple and full of difference. It additionally reveals, amongst other things, that blackness complicates national identity. Thinking of artistic practice at this juncture we think with Simon Njami, who writes that:

“[forms of black popular culture] are always the product of a partial synchronisation, a commitment that crosses cultural borders, a merging of different cultural traditions, negotiations between dominant and subordinate positions, underground strategies of transcoding and re-encoding, critical significations and signification processes.”

Inspired by the similarities and differences in black South African and Swedish experiences, "Neither Here Nor There" presents a selection of artistic practices that reflect these qualities. "Neither Here Nor There" thinks with and through Njami’s words and the practices presented here, to explore and affirm black artistic practice, not unlike black life, as inventive and as sites of experimentation. Being an amalgamation and combination of process, content and form, the artistic practices presented here reflect and critique the world as we know it while leaving clues, providing portholes for a world otherwise.

Digital opening on Thursday 15 April 19.00–20.00.
On Konsthallen Blå Stället Facebook

Intro by curators Mmabatho Thobejane and Nontokozo Tshabalala
Playing of the film "Neither Here Nor There"
Artist discussion with Q&A (questions & answers)
Closing

8/2: VÅGA-Veckan digital

Utbilda dig inom design, konst, mode, hantverk...

Våga-Veckan

VÅGA-veckan är över men nya hemsidan www.vagaveckan.com finns kvar!

Hur blir du dataspelsdesigner? Vilka utbildningsvägar finns inom mode? Vad gör en konstnär och kan en överleva på konstnärliga och kreativa yrken?

VÅGA är ett samarbetsprojekt mellan Förvaltningen för kulturutveckling, Kulturhuset Blå Stället, Dômen konstskola, Tillskärarakademin i Göteborg, Kulturverkstan, Stenebyskolan, KV Konstskola, Göteborgs Konstskola, Gerlesborgsskolan, HDK-Valand - Högskolan för konst och design, Textilhögskolan i Borås och Art College.

Horisontell linje

Andra utställningar i huset

OBS! Utställningarna är framflyttade tills huset öppnar igen.

(I utställningsytan "Angereds fönster" visas utställningar av och med människor och föreningar i Angered. Vill du visa eller berätta något - kontakta Emma Corkhill.)

Den blyertstecknade bildvärlden - Vi tar klivet in i skuggornas mystiska värld

Centrummontern. OBS! Utställningen är framflyttad tills huset öppnar igen.

Den blyertstecknade bildvärlden - Vi tar klivet in i skuggornas mystiska värld

Eleverna på Schillerska gymnasiet, årskurs 3 Bild och form-Spets, ställer ut teckningar i stort format. Bilderna är tecknade i blyerts och tusch.

Natten och skuggor har varit närvarande i elevernas arbeten. I sina bilder har eleverna bejakat sagan och fabelvärlden. Växter och djur har varit viktiga för symboliken och berättelsen.

Alice Hardju: Inspiring women & trippy eyes

Centrummontern. OBS! Utställningen är framflyttad tills huset öppnar igen.

Alice Hardju

Alice Hardju är en konstnär som målar färgstarka tavlor med akrylfärger med både spirituella och feministiska teman. Hon är 24 år och har varit student vid Angeredsgymnasiet.

Utställningen är en kombination av teman som Alice arbetar med.
Inspiring Women handlar om att sprida historier om inspirerande fantastiska kvinnor genom alla tider. Det de har gemensamt är att de inte blivit uppskattade och hyllade. Konstnären vill inspirera andra flickor och kvinnor.

I Trippy Eyes Collection vänds blicken inåt. Ingens liv ser exakt likadant ut som någon annans. Upplevelser, känslor, minnen - vi bär alla på vår egen historia. När du ser på dessa tavlor vill konstnären att du vänder dig inåt och känner efter. Vad betyder detta i din värd? Vad får det dig att känna?

Följ henne gärna på Instagram @alicehardjuart & Facebook: Alice Hardju Art

Horisontell linje

Det chilenska folket har vaknat
- fotoutställning av Raúl Carrasco

Angereds Fönster. OBS! Utställningen är framflyttad tills huset öppnar igen.

Chile Desperto

Sedan den 18 oktober 2019 har det chilenska folket protesterat mot ojämlikheter och orättvisor. Regeringen har svarat med förtryck som utövas av säkerhetsstyrkorna, vilket resulterat i ett betydande antal dödsfall, sårade och fängslade.
Det pågår även en internationell mobilisering till stöd för friheten av de politiska fångarna i Chile.
Nätverk: Chile despertó, Göteborg, Chile vaknade, Göteborg.

Horisontell linje

22/1—tills vidare
Karantänkonst

Parkmontern

karantänkonst utställningen

Karantänkonst - inte för sent att vara med!
I mars 2020 bjöd vi in alla att dela med sig av sin karantänkonst. Många har skickat oss sina 15 x 15 cm verk och i den här utställningen visar vi de bidrag vi fått in.

Det går fortfarande att lämna in bidrag till den kollektiva utställningen Karantänkonst!
Hur ser din bild av pandemi och karantän ut?
Alla tekniker är välkomna, men formatet är 15 x 15 cm.
Utställningen pågår tills vidare.

Skicka ditt bidrag till:
Kulturhuset Blå Stället, Marja Fodorpataki
Angereds Torg 13, 424 65 Angered