Konst / Utställningar

Bilder och konst kan vara startpunkt för samtal om livet och samhällsfrågorna. Konsthallen Blå Stället är vår stora utställningshall. Vi visar mindre utställningar i Blå Gången, i glasmontrarna i våra båda entréer och ibland i våra tegelkorridorer och på Innergården. Vi ansvarar också för Hammarkullen Konsthall (i Hammarkullens underjordiska spårvagnshållplats) som drivs c/o Blå Stället och där program läggs av ett konstnärligt råd. Välkommen till konsten!

Anpassningar för covid-19:

Vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Göteborgs Stads policy.
Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen.
Max antal personer varierar beroende på vilken lokal programmet är i.
Som vanligt gäller: tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig sjuk. 

Avdelare

Ordinarie öppettider för Konsthallen Blå Stället:

Måndag–torsdag kl. 12–17, fredag–söndag kl. 12-16.

Vill du få information om utställningar, workshops, konstnärssamtal och inbjudningar till evenemang? Eller vill du boka en visning? Mejla Emma Corkhill, producent. E-post: emma.corkhill@kultur.goteborg.se

Avdelare

Konsthallen Blå Stället
- Utställningar och program

10/12–13/2
Migrantes Valientes/Berättelser om migration
- Pablo Allison

Migrantes Valientes
Foto: Pablo Allison.

Om utställningen:

Mexiko & USA 2017–2021

Migrantes Valientes/Berättelser om migration presenterar ett alternativ till massmedias distanserade bevakning av migration genom att rikta blicken mot resandets vardagsrörelser. Kollektiva ansträngningar för överlevnad växlas med ömma stunder och personliga berättelser i vittnesmål som tar sin form genom bilder och poesi.

Under fem års tid har Allison följt med migranter som rör sig genom Mexiko mot förbjudna horisonter i USA och avbildat deras villkor. Fragment av deras erfarenheter vävs ihop med landskapsbilder. Bilder tagna under resor med det godståg som mest är känt under namnet The Beast - Besten och handtecknade porträtt från ett ICE-förvar (Immigration and Customs Enforcement), där Allison som många andra satt inlåst före utvisningen.

Verken som presenteras här synliggör mod och omsorg såväl som brutala gränser upprättade genom en migrationspolitik som stänger ute, avhumaniserar och ytterst dödar. I centrum för Allisons arbete står den levda erfarenheten och begäret att intervenera i världen. Han vägrar att rätta sig efter det han kallar för journalistikens mytologi om en kritisk distans och föreställd neutralitet.

Utställningen sträcker sig från galleriets intima rum i konsthallen på Blå Stället till den underjordiska spårvagnsstation som är Hammarkullen konsthall och kompletteras av en publikation i tidningsformat.

Pablo Allison föddes i Storbritannien och växte upp i Mexiko. Han är en erkänd graffitiwriter och konstnär som arbetar främst med långsiktiga dokumentära projekt.

Curator: Daniel Terres, projektledare Urban Konst vid Göteborgs Konsthall.
Utställningen är ett samarbete mellan Kulturhuset Blå Stället och Urban Konst vid Göteborgs Konsthall.

Utställningen visas både i Konsthallen Blå Stället och i Hammarkullen Konsthall.
Missa inte de två samtalen (8/2 och 13/2, se nedan) som hör samman med utställningen. 

Onsdag 9/2
Digitalt samtal: Rättssäkerheten och solidariteten i migrationspolitiken

Samtal om migrationspolitiken. Foto: Hendrik Zeitler
Foto: Hendrik Zeitler från utställningen Migrantes Valientes.

Samtalet kan ses från klockan 14 på Konsthallen Blå Ställets Facebooksida.

Under 2021 kom antologin Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi av Asylkommissionen om mottagande av människor på flykt.
I förordet till boken skriver Mohamed Kiswani: ”Från det att Reinfeldt 2014 utbrast ”öppna era hjärtan” till att Billström 2021 beklagar sig över att barnkonventionen blivit svensk lag, har något omvälvande hänt”.    

Antologin ställer frågan om vad som hänt med rättssäkerheten för människor som söker asyl i Sverige och det mottagande de får. Flertalet av de migrationspolitiska beslut som genomförts efter 2015 har gjort det svårare för människor på flykt att komma till Sverige. Samtidigt har tillvaron försämrats för de som redan är här genom ett antal nedskärningar och åtstramningar i välfärdsrättigheter för asylsökande.  

Vi har bjudit in medverkande i antologin till ett samtal om migrationspolitiken och mottagandet av flyktingar i Sverige idag.

Medverkande:  

  • Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap och överläkare i barnmedicin, vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt verksam vid FoU-enheten och Flyktingbarnmottagningen, Angereds Närsjukhus.  

  • Anja Franck, docent i freds- och utvecklingsforskning, arbetar som lärare och forskare på Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.  

  • Samtalsledare: Zeinab Elsaneh, har en breddad magister i mänskliga rättigheter och har arbetat med dessa frågor i Mellanöstern och Sverige. Just nu arbetar hon främst med nyanländas rättigheter och etablering med bas i Angered.

Asylkommissionen är ett samarbete mellan Institutionen för kultur- och samhällsstudier vid Linköping universitet och Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Det involverar personer med egen erfarenhet av asylprocessen, forskare, professionella och aktiva i civilsamhället.  
Läs  hela antologin "Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?" (PDF) 

Samtalet sker i samband med utställningen Migrantes Valientes – Modiga migranter i Konsthallen Blå Stället som pågår till den 13/2.  Läs mer om utställningen överst på sidan.

Ett samarbete med Urban Konst vid Göteborgs Konsthall.
Samtalet kan ses från kl. 14 på Konsthallen Blå Ställets Facebooksida.

Lördag 12/2
Film & samtal med Emma Dominguez

Film och Samtal med Emma Dominguez

Denna sista dag för Pablo Allisons utställning Migrantes Valientes/Berättelser om migration bjuder vi in till en filmdag med samtal.

Följande fIlmer  visas:

  • Emma Dominguez: Exil, 4 min. (2018).
  • Bouba Touré och Raphaël Grisey: 
    Xeex Bi Du Jeex – A Luta Continua, 70 min. (2018).
    Traana-Temporary Migrant 27 min. (2017).

Visningarna följs av ett konstnärsamtal med Emma Dominguez tillsammans med Daniel Terres och Patrik Haggren från Urban Konst vid Göteborgs Konsthall. 

Om filmerna:

Emma Dominguez kortfilm Exil handlar om exil i en svensk kontext.
Filmen ställer frågor kring: vad händer med sorgen som uppstår när vi hittar rötter bland betongen men tvingas att lämna platsen?
Det sägs att trauma går i arv, även fast vi inte upplevt exilen själva.
Hur gör vi för att bli hela igen? 

Emma Dominguez är konstnär och aktivist. I sin konst tar hon ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum.  

Övriga två filmer är gjorda av fotografen Bouba Touré och fotografen/filmaren Raphaël Grisey tillsammans med teatergruppen Káddu Yaraax, som arbetar med Forumteater utifrån dramatikern Augusto Boals "De förtrycktas teater". 

Båda filmerna är en del av en serie av verk som bildar ett arkiv kring jordbrukskollektivet Somankidi Coura i Senegal. Kollektivet startades på 1970-talet av återvändande arbetsmigranter och aktivister från Frankrike.

Arkivet och filmerna berättar om arbetsmigranters kamp för frihet och rättvisa livsvillkor - men också om det pan-afrikanska arvet av lokal kunskap och ekosystem, kollektivt arbete, jordbruk och permakultur.

Arbetet med arkivet är ett försök att dokumentera och formulera befrielseberättelser, kollektivkamp och omsorg och att dekolonisera migrations- och utvecklingspolitiken.  

Föranmälan: daniel.terres@kultur.goteborg.se

Ett samarbete med Urban Konst vid Göteborgs Konsthall.
Kl. 1316. Stora Salongen. Fri entré. Max 20 platser.

22/2–24/2
VÅGA-VECKAN

Våga-veckan

- Hur blir jag dataspelsdesigner?
- Jag är intresserad av mode, vilka utbildningar finns det att välja på?
- Vad gör en konstnär och kan jag överleva på konstnärliga och kreativa yrken?

Det är några av frågorna du kan få svar på här.

Nu arrangerar vi VÅGA-VECKAN för fjärde gången - en utbildningsmässa för konst och kulturutbildningar i Västra Götaland.  Vi kommer att ha workshops, föreläsningar, utställningar och ge tips på hur du sätter ihop en ansökan. Du får möta oss som jobbar på skolorna och även några av våra nuvarande och tidigare studenter.

Kom och träffa:  Art College, Dômen konstskola, Folkhögskolan i Angered, Gerlesborgsskolan, Göteborgs Konstskola, HDK-Valand, Kulturverkstan, KV Konstskola, Stenebyskolan, Textilhögskolan i Borås och Tillskärarakademin i Göteborg. 
Konsthallen Blå Stället. Program och tider kommer senare.

Horisontell linje

Andra utställningar i huset

(I utställningsytan "Angereds fönster" visas utställningar av och med människor och föreningar i Angered. Vill du visa eller berätta något - kontakta Emma Corkhill.) 

OBS INSTÄLLT!
Onsdag 19/1
Finissage i Blå Gången! 

Finissage

Vi bjuder in till ett gemensamt finissage för våra utställningar (se nedan) med Jacqueline Lopes da Luz & Livet, Hivet och Vi-et. Konstnärerna är på plats och vi bjuder på mingel, snacks och musik! Välkommen!
Kl. 17.30–18.30. Blå Gången.

1/12–21/1
Livet, Hivet och Vi-et
Positiva Gruppen Väst

Plats: Centrummontern.

Livet hivet och vi-et

En utställning om gemenskap.
Positiva Gruppen Väst har länge arbetat med kollektiva processer och communitybaserat berättande, där just gemenskap och relationer är det centrala. En motbild till den bild som automatiskt kopplar hiv till ensamhet.

Utställningen utgår från projektet Reconnection, där de arbetat med dans, rörelse och text. Genom workshops har de utforskat närhet och avstånd på olika sätt. Mycket av det som sker i processerna blir erfarenheter som stannar hos de medverkande. Men också erfarenheter som de vill visa världen.

En del av utställningen består av en porträttserie av fotografen Maja Kristin Nylander. Foton som är tagna i nära dialog med personerna som porträtteras.

En annan del är en kollektivt skapad text som heter Vi är en rörelse. Texten utgör också grunden för en gemensamt skapad digital berättelse, där olika röster framför texten, bildsatt med klipp från en dansworkshop. Flera filmer och digitala berättelser visas med fokus på rörelse och gemenskap. 

Positiva Gruppen Väst är en mötesplats för personer berörda av hiv med fokus på stöd och rättigheter. Det är en ideell förening som funnits sedan 1993. Verksamheten utgår från personer som själva lever med hiv.
Läs mer: https://www.levamedhiv.org

1/12–21/1
Jacqueline Lopes da Luz

Plats: Angereds fönster.

Jacqueline Lopes da Luz
Bild:  Jacqueline Lopes da Luz

Jacqueline Lopes da Luz är konstnär och barnskötare med bas i Angered. Hon har studerat konst vid Angeredsateljé och Dômens Konstskola.

Representation har betydelse, säger konstnären, som hyllar vår skönhet och styrka i positivt levande starka färger. Hennes verk är inspirerade av känslor, färger, drömmar och musik. Ända sen hon var liten har hon haft ett stort intresse för konst, dans och makeup-art och målar gärna färgglada bilder ”that makes your heart smile.”

Följ hennes konstnärliga resa på: @artbyjaackie

1/12–21/1
Lappteknik

Plats: Parkmontern.

Lapptäcke

Deltagarna från kursen "Sy Lappteknik på lätt svenska" i Ateljén ställer ut sina verk. 

4/2–18/3
Grupputställning – Black History Month

Plats: Angereds Fönster.


Utställning; Black History Month

Black History (Month) handlar inte bara om historiska skeenden och människorna som stod bakom dem. Det inkluderar även nutiden och hur svarta/personer från afrikanskt ursprung skapar historia. Här visar vi en utställning som är tillägnad dåtidens, samtidens och framtidens konst skapad av svarta konstnärer från Sverige och andra delar av världen.  

Black History Month firas i USA för att uppmärksamma svart historia och medborgarrättskämpar sedan 1970-talet.  

6/2–27/2
Fotoutställningen Min resväska 60+

Plats: Rosa Gången.

Fotoutställningen Min resväska 60+

Deltagarna på kursen Min Resväska 60+ visar ett urval av sina bildberättelser. Bilderna är hämtade från fotoböckerna som de har skapat med mobiltelefonen.
Vernissage söndag 6/2 kl. 13–14.30. Rosa Gången. Fri entré.

Skapande skola

Skolor i Angered är välkomna att boka konstworkshops hos oss

Skapande skola

Nu startar vi vårt Skapande skola-projekt igen!

Skolor i Angered är välkomna att boka konstworkshops hos oss. Antingen på Blå Stället i vår Ateljé eller så besöker konstnären skolan. Vi utgår från aktuell utställning i Konsthallen Blå Stället.

För mer info kontakta: marja.fodorpataki@kultur.goteborg.se