Angereds Kulturpris

Nomineringspeioden är över! I höst utses vinnarna av Angereds kulturpris och Idrotts- och föreningsstipendium 2020.

Om Angereds kulturpris


Kulturpriset är till för att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom kulturområden såsom bild och form, litteratur, musik, dans, teater, film och konsthantverk.

Priset kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, professionella eller amatörer, men endast till de som verkar eller bor inom stadsdelen Angered. Anställda inom Göteborgs Stad får inte nomineras för arbete i tjänsten.

Prissumman på 50 000 kronor kan delas mellan högst två pristagare, till exempel en grupp och en person.


Om Angereds föreningspris


Föreningspriset är till för att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom idrott, föreningsliv, ungdomsaktiviteter, ledarskap, jämställdhets- och mångfaldsarbete, föreningsutveckling och socialt engagemang.

Priset kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, professionella eller amatörer, men endast till de som verkar eller bor inom stadsdelen Angered. Anställda inom Göteborgs Stad får inte nomineras för arbete i tjänsten.

Prissumman på 50 000 kronor kan delas mellan högst två pristagare, till exempel en grupp och en person.