Samhälle och samtal

Du kan ta del av de senaste och mest aktuella samhällsfrågorna samtidigt som du äter din lunch. Kulturhuset Blå Stället har en lång tradition att ta upp aktuella samhällsfrågor - lokala såväl som globala. Vår strävan är att alla ska kunna göra sin röst hörd. Här hittar du även en del av våra övriga program som knyter an till samhällsfrågorna. Välkommen att bli en del av samtalet.

Har du frågor, idéer, tips på program?
På kontaktsidan finns kontaktuppgifter.