Kalendarium

Här hittar du alla program på Blå Stället. Välkommen!

Digitalt samtal: Rättssäkerheten och solidariteten i migrationspolitiken

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Foto: Hendrik Zeitler från Pablo Allisons utställning Migrantes Valientes.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 9 februari
Tid
14:00–15:00
Kostnad
Gratis

Samtalet kan ses från klockan 14 på Konsthallen Blå Ställets Facebooksida.

Under 2021 kom antologin Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? En antologi av Asylkommissionen om mottagande av människor på flykt.
I förordet till boken skriver Mohamed Kiswani: ”Från det att Reinfeldt 2014 utbrast ”öppna era hjärtan” till att Billström 2021 beklagar sig över att barnkonventionen blivit svensk lag, har något omvälvande hänt”.    

Antologin ställer frågan om vad som hänt med rättssäkerheten för människor som söker asyl i Sverige och det mottagande de får. Flertalet av de migrationspolitiska beslut som genomförts efter 2015 har gjort det svårare för människor på flykt att komma till Sverige. Samtidigt har tillvaron försämrats för de som redan är här genom ett antal nedskärningar och åtstramningar i välfärdsrättigheter för asylsökande.  

Vi har bjudit in medverkande i antologin till ett samtal om migrationspolitiken och mottagandet av flyktingar i Sverige idag.

Medverkande:  

  • Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap och överläkare i barnmedicin, vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt verksam vid FoU-enheten och Flyktingbarnmottagningen, Angereds Närsjukhus.  

  • Anja Franck, docent i freds- och utvecklingsforskning, arbetar som lärare och forskare på Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.  

  • Samtalsledare: Zeinab Elsaneh, har en breddad magister i mänskliga rättigheter och har arbetat med dessa frågor i Mellanöstern och Sverige. Just nu arbetar hon främst med nyanländas rättigheter och etablering med bas i Angered.

Asylkommissionen är ett samarbete mellan Institutionen för kultur- och samhällsstudier vid Linköping universitet och Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Det involverar personer med egen erfarenhet av asylprocessen, forskare, professionella och aktiva i civilsamhället.  
Läs  hela antologin "Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?" (PDF) 

Samtalet sker i samband med utställningen Migrantes Valientes – Modiga migranter i Konsthallen Blå Stället som pågår till den 13/2.  
Mer info om utställningen Migrantes Valientes

Samtalet kan ses från kl. 14 på Konsthallen Blå Ställets Facebooksida.

Ett samarbete med Urban Konst vid Göteborgs Konsthall.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Kulturhuset Blå Stället
Plats
Angereds Torg 13
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.050885913351987,57.79589188284789] }, "properties":{ "title": "Digitalt samtal: Rättssäkerheten och solidariteten i migrationspolitiken", "content": "Arrangör: Kulturhuset Blå Stället" } }]