Angående Covid-19

Publicerad 20 mars 2020

Blå Ställets programverksamhet påverkas

Huset har öppet och programmen genomförs efter riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och enligt Göteborgs Stads policy. Välkommen hit - men håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk.