Kulturhusets styrgrupp

Styrgruppen fattar viktiga beslut för byggprojektet och ser till att uppdraget utförs på rätt sätt. Det betyder att de har det övergripande ansvaret för kvalitet, ekonomi och information. Här finns information om Kulturhusets styrgrupp.

Deltagare – vilka är med? 

Gitte Caous, stadsdelsdirektör, Östra Göteborg

Johan Nyström, Lokalsekretariatet, Göteborgs Stad                                    

Christian Motter, projektledare, Higab

Åsa Lorentzi, enhetschef Team Jämlikt, Östra Göteborg

Jill Danielsson, enhetschef stadsbiblioteket, Göteborgs Stad

Fredrik Setterberg, ekonomichef, Higab. Styrgruppens ordförande.

Vilket mandat har styrgruppen?

Styrgruppen får fatta ekonomiska beslut inom projektets budget.