Tävlingens olika steg

Här kan du läsa om vad som har hänt fram till att förslagen presenterats.

14 december 2016 - första jurymötet

Juryn har sitt första möte där tävlingsbidragen ska godkännas för att sedan bli officiella. Under hela tävlingen råder sekretess och juryn vet inte vilket arkitektkontor som ligger bakom de olika bidragen.

31 augusti 2016 - Startskott för arkitekttävling

Nu har fyra team valts ut för deltagande i projekttävlingen för nytt kulturhus i Bergsjön. Teamen kommer under hösten att skissa på sina förslag till gestaltning av det nya kulturhuset. Den 1 december ska förslagen lämnas in till bedömning. 

En jury bestående av representanter från Göteborgs Stad, (stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och byggherren Higab) samt sakkunniga utvalda av Sveriges Arkitekter kommer att utse den vinnare som får uppdraget att projektera byggnaden. 

25 april 2016 - Första steget prekvalificering

Det första steget i arkitekttävlingen är en prekvalificering. Då skickas ett underlag ut som är öppet för alla arkitektbyråer som vill att svara på.

Här hittar du inbjudan till prekvalificeringen.

I nästa steg väljs fyra kontor ut bland de som skickat in och som uppföljer kraven. Det är de fyra kontor som går vidare i själva tävlingen.

Själva tävlingstiden kommer att börja i september. I början av tävlingen får kontoren ställa frågor och där efter ritar de på varsitt förslag i tre månader. Efter att tävlingstiden är slut ska en jury utse vilket förslag som vinner.

Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.