Synpunkter om arkitektförslagen

Här har vi samlat de synpunkter som kommit in kring arkitektförslagen. Synpunkterna har kommit in på de öppna informationsmötena, via webben och i synpunktslådorna som varit placerade vid utställningarna på Bergsjöns bibliotek och stadsbiblioteket.

Allmänna synpunkter

 • Trafiksituationen är ett orosmoment. Ska det inte vara ett bilfritt torg? Bilbro?
  Förslag: förlängning av Saturnusgatan till Syrians-Ortodoxa kyrkan.
 • Viktigt med ramper,det räcker inte bara med hiss. Tillgänglighet mellan plan 1 och 2 för alla. Vad händer när hissen är trasig om det bara finns en?
 • Viktigt med mycket utrymme för barn och unga.
 • Viktigt att man tar tillvara på resurserna så inte alla pengar läggs på komplicerade konstruktioner.
 • Om man inte ser att det är en väg på torget kan det bli farligt för gående. 
 • Marken på torget – kan man engagera barn i skolorna att skapa på torget få barnen att känna sig delaktiga?
 • Viktigt med dialog och medskapande av boende och föreningar.
 • Viktigt att kunna vara i caféet utan att köpa saker. (vänta på buss, värma matlåda etc)
 • Icke kommersiella miljöer för kaféet. Alla ska ha ekonomisk tillgänglighet. Viktigt med bra samspel mellan plan 1 och 2.
 • Gym i bibliotekets nuvarande lokal.
 • Det ska vara lätt att ändra om i lokaler efter behov
 • Biovägg utomhus! Utomhushäng och festivaler! Amfiteater, utomhusscen! (Bör därmed kunna ändra utomhusmiljön efter behov)
 • Hållbarhetsperspektiv? (främst ekologiskt?) Miljöanpassning är mer än energi/uppvärmningssnåla hus. Synd att odlingsdelen är nedprioriterad.
 • Det är anmärkningsvärt att kulturhusföreningen inte har fått vara med och påverka förslagen och utse vinnande förslag.
 • Det måste bli fler parkeringsplatser
 • Jobba mer med utomhusytan – så att det blir en del av huset. Kulturkorgen bäst på det, vinklade huset på Kulturkorgen skapar utrymme för det. Ingen bilväg på torgytan. Amfiteater för torgmöten och utomhushäng.

 

Gröna lyktan

 • Känns som stadsbiblioteket. Gillar inte, är inte inspirerande.
 • Sittrappa obekväm och otillgänglig.
 • Känns statisk.
 • Dåligt scenrum - statiskt
 • Känns för ”vanlig", som skola eller stadsbibliotek
 • Kan man byta färg?
 • Fint material.

Kulturkorgen

 • Design men kanske inte helt funktionell för kulturhus.
 • Vad skulle det kosta att kunna gå på taket? Vore bra om man kunde vara på taket. Pulka på taket? Kanon med gräset OM man kan vara på det.
 • Även insidan är mycket roligare. Finast fasad. Cool vägg.
 • Bra med flyttbara väggar.
 • Enkelt att komma in spontant och mycket aktivitet utåt.
 • Bra med Café på hörnet (bussen+cafe+torg).
 • Kommer inte att kunna användas hela året på grund av ”öppen del”.
 • Atrium bra sätt att få till fler möten och skapa en mer social tillvaro.
 • Det enda förslaget som lyckas göra något bra av torget så att platsen blir öppen och välkomnande och lockar till möten.
 • Nytänkande vad gäller planlösningar och utformning.
 • Fasaden ger mycket ljus. Innefattar grönska.
 • Spännande arkitektur- detta hus har man inte sett innan. Plus med atriumgård.
 • Finast, nytt
 • Ekologisk profil
 • Nytänkande, roligt, smart, miljöprofil 
 • Vacker och inbjudande
 • Speglar stadsdelens själ - den gröna vackra stadsdelen
 • Andas framtid. Idag anläggs fler och fler takodlingar/växthus 
 • Mysigt med mycket grönt, passar in i Bergsjöns natur.
 • Huset tar med skogen till torget, roligt!
 • Luftigast intryck 
 • Interiören ser stökig ut
 • Ramlar man ner från taket? 
 • Kommer bli kallt när det är stora partier med glas. ”Vi ska inte elda för kråkorna”. För dyrt med glas?

Totoro

 • Fasad kan användas av lokala konstnärer, inte fin på förslaget.
 • Ser ut som en container, men i övrigt bästa förslaget, bra planlösning.
 • Saknar plats för barn utomhus- lekplats istället för odling?
 • Mer plats för föreningar.
 • Kan barn vara med och skapa, måla på Totoros fasad?
 • Stadsodlingen bra!
 • Passar bra med den nya vårdcentralen
 • Liknar redan vårdcentralen

Kulturbyn

 •  Sticker ut för mycket från miljön. Fulast.
 • Tillfälliga jobbcontainrar?
 • Bra med närhet till natur och nära torget. Fina färger.
 • Minst intressant..Misslyckats att integrera odling på ett bra sätt.
 • Får mig att tänka på tillfälliga byggnadslösningar.

 

 

Frågor och svar

Här hittar ni frågor och svar om tävlingen. Fler av frågorna har kommit upp på mötena. Här finns också svar kring hur tankarna med en väg över torget har gått.