Arkitekttävling

Hösten 2016 arbetade fyra arkitektkontor fram förslag på hur det nya kulturhuset skulle kunna se ut. En jury valde sedan, under våren 2017, ut det vinnande förslaget: Kulturkorgen.


Tävlingsprogrammet

De pdf:er som vi här länkar till är inte tillgänglighetsanpassade. De fyra förslagen bygger alla på det tävlingsprogram som arbetats fram utifrån förstudien. Förstudien bygger i sin tur bygger på ett flertal dialoger och intervjuer med människor i Bergsjön och övriga staden. Det är utifrån de krav och önskemål som finns i tävlingsprogrammet som juryn ser på förslagen.