En skiss av "Kulturkorgen" och torget utanför. Bild av Sweco.

Så här kommer Göteborgs nya kulturhus se ut

Publicerad 25 maj 2020

Sweco Architects står för ritningarna till Kulturhuset Bergsjön. De vann 2017 en arkitekttävling med sitt förslag ”Kulturkorgen”.

Efter prekvalificeringen våren 2016 återstod fyra arkitektteam som gick vidare och fick utforma varsitt förslag på gestaltningen av kulturhuset och det omgivande torget. Förslagen ställdes först ut på Bergsjöns bibliotek och sedan på Stadsbiblioteket under december-februari, men upphovsmännen har varit hemliga då det har rått sekretess under hela tävlingstiden.

Juryn har under några månaders tid läst in sig på de olika förslagen och prövat dem mot utvärderingskriterierna i tävlingsprogrammet. Till arbetet har det även knutits ett brett urval av referensgrupper, bland annat har det hållits tre öppna möten där förslagen har presenterats och diskuterats. Efter att ha vägt förslagen mot varandra har juryn enhälligt kommit fram till att bidraget ”Kulturkorgen” från Sweco Architects bäst uppfyller de krav och önskemål som formulerats för kulturhuset.

Beslutet offentliggjordes vid en prisutdelningsceremoni på Bergsjöns bibliotek under fredagsförmiddagen. Juryns ordförande, Higabs fastighetsutvecklingschef Fredrik Davidsson, läste upp motiveringen:

Kulturkorgen tar ett starkt rumsligt grepp om platsen och omgivningen med en egen identitet i uttrycket som genomsyrar förslagets alla delar. Byggnaden uppfattas som inbjudande och tillåtande med ett lekfullt anslag och bedöms tillsammans med torget kunna ge Bergsjön och Rymdtorget ett mervärde och verka som en samlande mötesplats. Förslaget övertygar i sitt engagemang och förståelse för platsen.

Byggstart för det nya kulturhuset är 2020.

För mer information:
Christian Motter, projektledare Higab, telefon 031-368 53 48, christian.motter@higab.se

Titta in redan nu

Sweco har gjort en liten film som visar oss runt i delar av huset. Vad vi ser är framförallt biblioteket och de öppna, ljusa ytorna i entrén och caféet där vi ska kunna träffas, delta i mindre evenemang eller bara hänga och läsa. Vi får också en titt in i en av arrangemangssalarna. Se filmen här.


Swecos skisser

Skiss av Kulturhuset Bergsjön kvällstid.

Skiss av Kulturhuset Bergsjön på kvällen. Av Sweco.

Skiss av vyn från biblioteket, Kulturhuset Bergsjö. Av Sweco.


Tävlingsjuryns medlemmar

Fredrik Davidsson, fastighetsutvecklingschef Higab (ordförande)
Bengt Mattias Carlsson, sakkunnig arkitekt SAR/MSA
Dorte Mandrup, sakkunnig arkitekt MAA, Professor
Per Ottosson, projektledare SDF östra Göteborg
Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad
Kajsa Wide, projektledare Higab
Kerstin Årre, bibliotekschef Bergsjöns bibliotek