Agenter 2020-2021. Fotograf: Sabina Lashari

Uppdrag


KulturAtom får uppdrag från olika aktörer. Här kan du läsa om de olika uppdrag kreatörerna har producerat och vad de gjort tidigare.

Ungdomarna gör det bättre själva

När spridningen av Covid-19 var hög bland ungdomar tog Göteborgs Stad kontakt med KulturATOM Agency. Uppdraget var att ta fram filmer för att sprida information om Covid-19 i sociala digitala kanaler.  

Agency jobbade fram sex olika trailers för att sprida information på rätt sätt. Unga kreatörer arvoderades för uppdraget och lyckades nå ungdomar från hela Sverige. Vissa av dessa klipp har nått en miljoner tittare.

Det händer något när unga leder unga. De bidrar till gemenskap och visar att det är okej att våga. Ungdomarna gjorde en resa av lärande och utveckling gäller copyright, GDPR, rörlig bild och Göteborgs Stads riktlinjer för film. Ungdomarna fick visa upp sina kulturuttryck som unga kreatörer. Detta i sin tur har lett till nya möjligheter till jobb. Statistiken visade att antalet ungdomar med Covid-19 var färre en månad senare.

Covid-19 - håll avstånd!

Filmen är del av en serie filmer om covid-19 framtagna av KulturATOM:s projekt Atom Agency.