Agency

Agency startades 2019 av några ungdomar på KulturATOM. Unga lyfter unga genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och idéer.

Agenter som vägleder

Agency startades 2019 av några ungdomar på KulturATOM. Personalen hade vid ett flertalet tillfällen fått förfrågningar om de hade ungdomar som kunde ställa upp som akter under olika arrangemang gratis. I samtal med unga kreatörer arbetade man fram ett koncept som gick ut på att skapa en plattform för unga kreatörer att lära sig ta betalt för sin konst.

Ungdomarna kom på Agency konceptet: Unga lyfter Unga genom att dela med sig av egna kunskaper, erfarenheter och idéer.

Agenterna arbetar för att stärka och marknadsföra andra unga kreatörer, att skapa virtuella och fysiska plattformar för kreatörerna att växa på. KulturATOM får olika uppdrag av aktörer, verksamheter och organisationer. Läs mer om våra uppdrag här.

Agenternas syfte är att lyfta ungas delaktighet och inflytande i Sverige, göra det möjligt för fler ungdomar att utveckla sina intressen och hitta plattformar där dom kan visa upp sina talanger. Syftet med Agency är att alla kreatörer ska få verktyg och handledning, för att kunna bli självgående entreprenörer som känner till sina rättigheter och kan leva på sin konstform. entreprenörer som känner till sina rättigheter och kan leva på sin konstform.

Agency på Instagram