Agency

Agency startades 2019 av några ungdomar på KulturATOM. Unga lyfter unga genom att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och idéer.

Agenter som vägleder

Agency startades 2019 av ungdomar på KulturATOM. Personalen hade flera gånger fått förfrågningar om ungdomar kunde ställa upp som akter under olika arrangemang gratis. I samtal med unga kreatörer arbetade vi fram ett koncept som gick ut på att skapa en plattform för unga kreatörer att lära sig ta betalt för sin konst.

Ungdomarna kom på Agency-konceptet: unga lyfter unga genom att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och idéer.

Agenterna arbetar för att stärka och marknadsföra andra unga kreatörer, att skapa virtuella och fysiska plattformar för kreatörerna att växa på. KulturATOM får olika uppdrag av aktörer, verksamheter och organisationer. Läs mer om våra uppdrag här.

Agenternas syfte är att lyfta ungas delaktighet och inflytande i Sverige och göra det möjligt för fler ungdomar att utveckla sina intressen och hitta plattformar där de kan visa upp sina talanger. Alla kreatörer ska få verktyg och handledning för att bli självgående entreprenörer som känner till sina rättigheter och kan leva på sin konstform.


Agency på Instagram