Foto: Sabina Lashari

Vår historia

KulturATOM är en del av socialförvaltningen Nordost och startades som en del av ungdomssatsningen i Göteborg. Satsningen kom till för att stötta ungdomar i projekt och arrangemang. Hos oss är dina önskemål i fokus, och verksamheten ska främja delaktighet och möjlighet till inflytande.

Varför startade KulturATOM?

KulturATOM är Göteborgs Stads ungdomssatsning i Angered. Vi har funnits sedan uppdraget gavs från politikerna år 2001. Uppdraget bestod i att fem, av Göteborgs då 21 stadsdelar, skulle bygga upp en alternativ fritidsverksamhet för och med ungdomar i åldersgruppen 16-20 år (från och med 2004 – 19 år). Ungdomarnas önskemål skulle vara vägledande och delaktighet var en förutsättning.

Efter studier av FRIVAN 1999 (fritidsvaneundersökningen som undersöker barns och ungdomars fritidsvanor och som görs av Göteborg Stad) och intervjuer med ungdomar i Angered sattes en projektbeskrivning samman av dåvarande SDF Gunnared. 

När SDF Gunnared fått uppdraget av kommunstyrelsen anställdes en processledare. Denne samlade ihop en fokusgrupp bestående av ungdomar med olika anknytningar till Angered. Tillsammans med fokusgruppen beslutade man att verksamheten skulle heta KulturATOM och ha fem olika inriktningar, musik, dans, teater, it och arrangemang. Därefter skaffades lokaler och pedagoger för de olika verksamheterna anställdes plus en fritidsledare.

Efter ett politiskt beslut av SDF Gunnared flyttade KulturATOM sedan till våra nuvarande lokaler i Angeredsgymnasiet. Här har vi nu funnits sedan januari 2007.