Foto: Marwan Mohammad

Dansverksamhet på KulturATOM

Om du är 15-20 år och vill träna dans så kan du boka våra danssalar. Vi har två stora salar och en liten, alla salarna håller världsklass vad gäller utformning, golv, ljud och speglar.

Våra danssalar

Våra danssalar används även av ett antal föreningar, som gärna tar emot intresserade. Info om föreningarna finns på KulturATOM.

Kontakta oss

Kontakta oss via våra sociala medier, eller kulturatom@angered.goteborg.se, för att boka sal.