Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Kullegatan 4 ligger på en naturskön tomt i Krokslätt. Just nu byggs det en ny förskola på den här platsen. Barn och personal är därför på förskolan Orrspelsgatan 16 under tiden. Den nya förskolan beräknas vara klar vid årsskiftet 2022/2023.

Fyra avdelningar

Förskolan Kullegatan har fyra avdelningar och ligger inbäddad i grönska på en återvändsgata alldeles intill Buråskyrkan i Krokslätt.

Här finns en specialpedagog som stödjer personalen i att hitta bra former för att möta alla barns behov.

Mycket utelek

Vi har en fin och kuperad gård. Här finns bland annat gungor, cykelbana, bygghörna och vattenlek. Vackra dagar plockar vi gärna ut papper, målarfärger och lera från ateljén. Det man kan göra inne, kan man också göra ute.

Det är viktigt att röra på sig, därför tycker vi att det är viktigt med mycket utelek. Vi har nära till flera parker och grönområden.

Inspiration från Reggio Emilia

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin som utgår från barnens intressen, kompetens och behov. Barnens nyfikenhet och frågor styr och vi pedagoger är medforskare.

Till vår hjälp har vi en pedagogista, inspirerat av de kommunala förskolorna i italienska Reggio Emilia. Pedagogistan är en pedagog som fungerar som verksamhetsutvecklare och handledare åt de andra pedagogerna.

Leken är viktig i lärandet

Vi ser leken som en metod för lärande och utveckling. Barn lär genom lek och sina sinnen. Här får barnen möjlighet att använda sig av många uttryckssätt som drama, musik och skapande. Vi väcker barnens lust att lära.

Vi har också fyra värdeord som ska genomsyra verksamheten: positivt bemötande, glädje, trygghet och allas lika värde.

Nära samarbete med föräldrar

Det är viktigt med ett nära samarbete med föräldrarna. Vi bjuder in till bland annat avdelningsträffar, vernissage, dramauppvisning, maskerad, föräldramöten och festligheter i samband med traditioner och högtider.