Foto: Maria Giuliano

Vår förskola


Krumeluren är en nybyggd förskola med 6 hemvister och en stor mötesplats i mitten av förskolan som vi kallar torget. Förskolan har två gårdar varav den ena är en naturgård. Krumeluren ligger i ett naturskönt område nära skog och intill Backas näridrottsplats. I närheten av förskolan öppnas i höst 2016 stadsdelens nya grundskola Ellen Key. Vårt mål är att få en miljö på förskolan som ska vara lustfylld och lärande både inomhus och utomhus. Förskolan ligger nära busshållplatsen.

Vi strävar efter att ha roligt tillsammans varje dag när vi stiger in på förskolan då vi skapar bättre förutsättningar för lärande. Vi vill erbjuda en miljö som gör barnen nyfikna och ger dem möjlighet att utforska och lära sig det sociala sampel som vi är en del av varje dag. Barnen ska känna sig trygga och delaktiga samt ges inflytande och möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Hemvisterna

Förskolans sex hemvister är uppdelade utifrån ålder. Snurran, Slingan och Serpentinen är1-3 åringarnas hemvister. Kringlan, Kullerbyttan och Krusidullen är 3-5 åringarnas hemvister.  Förskolan strävar efter ett stort samarbete mellan hemvisterna och på torget i olika aktiviteter och i den pedagogiska miljön.

Utemiljön

Förskolans gård erbjuder goda möjligheter för lek, både enskilt och i grupp. Den är byggd utifrån att barnen ska kunna mötas, leka och lära tillsammans. Gårdarna är varierande och erbjuder både gräs, asfalts gångar, scen, lekredskap och sandlåda. Vi har nära till grönområde där det finns många olika lekmöjligheter för barnen.

Personal

Förskolans pedagoger är nyfikna med fokus på barns lärande. Vi försöker ta tillvara på alla pedagogers olika kompetenser som bidrar till mångfald i miljöer och verksamhet.

Köks-, lokalvårds- och vaktmästeritjänster köps in av fastighetsservice som också tillhör stadsdelen Norra Hisingen.

Förskolans byggnad

Förskolan underhålls utifrån fastighetsägarens underhållningsplan. Förskolan är byggd i vinkel och i mitten av byggnaden så ligger torget med en tillhörande ateljé samt vårt stora tillagningskök som serverar buffé. Övervåningen består av personalutrymmen. I anslutning till naturgården finns toaletter och barnvagnsutrymme.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.00 på torget där alla barn och pedagoger är tillsammans fram till frukostbuffén som serveras från kl 8.00. De yngsta barnen äter på sin hemvist och de andra äter tillsammans på torget. På förmiddagen erbjuder vi olika aktiviteter både ute och inne som kopplas till hemvisternas projekt. Målet är att alla barn ska ha utomhusverksamhet minst en gång om dagen. Lunchbuffé serveras från 11.00 och efter lunch så är det lite lugnare aktiviteter/vila. Dagen fortsätter med olika aktiviteter ute och inne. Mellanmål serveras från 14.00. På eftermiddagarna samlas alla barn och pedagoger på torget eller ute på gården där de samarbetar fram till förskolan stänger.  

Pedagogik och profil

I Norra Hisingen arbetar vi med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. Alla förskolor har som mål att arbeta med projektorienterat och pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. 

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.10. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder: 

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig – Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön

Vi har ett utvecklat och nära samarbete med förskolor i norra Italien där både pedagoger, chefer och politiker har erfarenhetsutbyten. Pedagogiskt utbyte/ Resa i lärande ger en möjlighet att utbyta och utbilda sig både på studieresor och genom besök på andra förskolor i stadsdelen.