Om äldreboendet

Krokslätts äldreboende är ett boende i lugna och gröna omgivningar med plats för gemenskap och aktiviteter.

Tryggt boende

Krokslätts äldreboende är ett tryggt boende för dig som av någon orsak inte kan bo kvar i din nuvarande bostad. Vi erbjuder en trevlig boendemiljö, goda måltider, kultur och aktiviteter. Boendet har även en enhet särskilt utformad för dig med demenssjukdom.

Huset är i stora delar nyrenoverat med cirka 50 lägenheter. På entréplan finns plats för gemenskap och aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. Vi har bibliotek, gym och ljusrum. Även andra verksamheter som dagverksamhet, rehab och korttidsvistelse för äldre finns i byggnaden, samt en del av områdets administrativa personal.

Om lägenheterna på Krokslätts äldreboende

Om avgifter och kostnader på Krokslätts äldreboende


I entrén finns ett bibliotek där du kan koppla av, läsa en bok eller bara umgås.

Vi arbetar tillsammans med dagliga förberedelser och kontinuerliga förbättringar för ökad matglädje. Om varje måltid är en positiv matupplevelse blir varje måltid något att längta efter. Vår mat lagas lokalt i det intilliggande Örgrytehemmets kök.

Mer om köket och aktuella menyer på Krokslätts äldreboende

Omgivningar

Vårt boende ligger i Krokslätt med närhet till kommunikationer och centrum. Flexlinjen har en mötesplats utanför entrén och närmaste spårvagnshållplats är Elisedal.

Omgivningarna är lummiga och lugna med flera sittplatser. Inom området ligger också äldreboendet Örgrytehemmet.

Du påverkar din vardag

På Krokslätts äldreboende vill vi ha en tydlig dialog med dig och dina anhöriga kring hur vi kan bidra till ökad livskvalitet och en meningsfull vardag för dig. Ett gott bemötande med respekt för dig som individ är viktigt för oss. Du ska känna att du har inflytande och är delaktig, så att du så långt som möjligt kan leva det liv du vill.

Kontaktuppgifter för Krokslätts äldreboende

Information om hur du lämnar synpunkter på verksamheten

Organisation och bemanning

På Krokslätts äldreboende finns omsorgspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker dig vid behov. Vi samarbetar med läkare från vårdcentralen på Carlanderska.

Du kommer bli inbjuden till ett välkomstsamtal efter att du har flyttat in i din nya lägenhet. En av våra medarbetare blir din kontaktpersonal, som har ett särskilt fokus på det dagliga runt dig. Vi planerar din omvårdnad tillsammans med dig, anhörig kan delta i planering om du vill.

Vi har äldresamordnare och kulturombud som tillsammans med övrig personal planerar aktiviteter för olika smakriktningar. Aktiviteter kan ske både enskilt och i mindre eller större grupp.

Information om aktiviteter på Krokslätts äldreboende

Övrig verksamhet

På Krokslätts äldreboende finns även andra verksamheter som korttidsenhet, dagverksamheter och visningsmiljö för välfärdsteknik.

För dig som anhörig finns stöd att få på stadsdelens anhörigcenter.

Det finns tillgång till tandvård och frisör inom området. Det finns även möjlighet att boka fotvård med hembesök.