AgeLab i Centrum

AgeLab är en plats för att du som är anhörig, boende eller personal på något av Centrums äldreboenden ska få möjlighet att pröva och lära dig att använda den välfärdsteknik som finns.

Här kan du testa och lära mer

Välfärdstekniken utvecklas ständigt och det skapas fler tekniska lösningar än någonsin inom vård och omsorg. Med Agelab vill Centrum fånga upp brukarnas perspektiv och behov.

AgeLab är en test- och lärandemiljö som till exempel visar digital välfärdsteknik och gör den tillgänglig för dem som vill prova på att använda den.

– Ofta blir det ett "glapp" mellan de tekniska lösningarna och verklighetens behov. Tanken med AgeLab är att överbrygga detta genom att utgå från teknikens aktiva vardagsanvändare, snarare än att utgå från tekniken i sig eller dess konstruktörer, berättar Ulf Olofsson som är projektledare för AgeLab.

För hela Centrum

Agelab ligger i Krokslätts äldreboendes lokaler, men riktar sig till hela stadsdelens äldreboenden.

För att förhindra spridning av Covid-19 så råder det tillsvidare besöksförbud på Krokslätts Äldreboende och till vår test- och lärandemiljö, AgeLab.

Vi återkommer med besked på denna webbplats när vi öppnar igen för vår ordinarie besöksverksamhet.

Vill ni boka ett besök utöver dessa tider så skicka ett mejl till thomas.lejon@centrum.goteborg.se eller ulf.olofsson@centrum.goteborg.se

Kontaktuppgifter

Projektledare Ulf Olofsson
mejl: ulf.olofsson@centrum.goteborg.se
telefon: 031-365 73 43

Besöksadress
Krokslätts äldreboende
Fredriksdalsgatan 3A

Korta fakta om projektet

  • Agelab invigdes 19 november 2019
  • Det är placerat på Krokslätts äldreboende.
  • Projektet är finansierat av Vinnova
  • Det pågår fram till våren 2020, men kan förlängas.
  • Projektledare är Ulf Olofsson
  • Inspiration till Agelab har Centrum fått från bland annat Verklighetslabbet i Stureby utanför Stockholm.