Vi erbjuder


På Kriscentrum för män (KCM) erbjuds du individuella samtal för att komma igenom en kris, upptäcka hinder och resurser och nå en meningsfull förståelse för den egna livssituationen. Behandlarna på KCM har lång erfarenhet av att arbeta med män i relationskriser. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Vi erbjuder dig:

  • samtal för att klarlägga dina problem och en möjlighet att hjälpa dig att formulera dina behov
  • krisbearbetning, en möjlighet att reda ut och få ordning och struktur i en kris för att kunna bearbeta problemen
  • behandling, individuell, om du utsatt någon i en nära relation för fysiskt eller psykiskt våld
  • behandling om du är utsatt för våld i en nära relation

Anledningen till att gå i samtal kan vara:

  • svårigheter i de nära relationerna
  • svårigheter i föräldraskapet
  • svårigheter att kontrollera ilska och aggression
  • att ha utsatt någon i nära relation för våld, fysiskt eller psykiskt
  • att ha blivit utsatt för våld i nära relation, fysiskt eller psykiskt

Genom samtal kan du få hjälp att tydliggöra problem i dina nära relationer, formulera behov och se på lösningar. Samtalen ger dig möjlighet att få hjälp att hantera en krissituation. Vi har även som mål att vara förebyggande och därför erbjuda hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Rådgivningen kan ibland innebära att vi hänvisar dig som söker hjälp till andra verksamheter.

Samtalen är 45-50 min långa.

Ring oss för rådgivning och för att ställa dig i kö för samtal.

Rådgivning innebär att vi undersöker din situation och ibland kan det innebära att vi hänvisar dig till en annan verksamhet.:

Kort information om Kriscentrum för män (pdf)