Vi erbjuder

På Kriscentrum för män (KCM) erbjuds du individuella samtal för att komma igenom en kris, upptäcka hinder och resurser och nå en meningsfull förståelse för den egna livssituationen. Behandlarna på KCM har lång erfarenhet av att arbeta med män i relationskriser. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Vi erbjuder dig:

 • samtal för att klarlägga dina problem och en möjlighet att hjälpa dig att formulera dina behov
 • krisbearbetning, en möjlighet att reda ut och få ordning och struktur i en kris för att kunna bearbeta problemen
 • kurs i föräldraskap om du har problem med aggressivitet eller har utövat våld i din familj. Läs mer nedan.
 • behandling, individuell, om du utsatt någon i en nära relation för fysiskt eller psykiskt våld
 • behandling om du är utsatt för våld i en nära relation
 • tillfälligt boende och behandling om du utövat våld i en nära relation

Anledningen till att gå i samtal kan vara:

 • svårigheter i de nära relationerna
 • svårigheter i föräldraskapet
 • svårigheter att kontrollera ilska och aggression
 • att ha utsatt någon i nära relation för våld, fysiskt eller psykiskt
 • att ha blivit utsatt för våld i nära relation, fysiskt eller psykiskt

Genom samtal kan du få hjälp att tydliggöra problem i dina nära relationer, formulera behov och se på lösningar. Samtalen ger dig möjlighet att få hjälp att hantera en krissituation. Vi har även som mål att vara förebyggande och därför erbjuda hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Rådgivningen kan ibland innebära att vi hänvisar dig som söker hjälp till andra verksamheter.

Samtalen är 45-50 min långa.

Ring oss för rådgivning och för att ställa dig i kö för samtal.

Rådgivning innebär att vi undersöker din situation och ibland kan det innebära att vi hänvisar dig till en annan verksamhet.:

Pappa-kurs (föräldraskapskurs)

Kursen riktar sig till de män som bor med sina barn eller har en regelbunden kontakt med sina barn.

Målen med kursen är:

 • att få ett barnperspektiv i sitt föräldraskap
 • att reflektera över sitt föräldraansvar
 • att förstå våldets konsekvenser och påverkan på barnen
 • att ta ansvar för och arbeta för att barnen ska känna förtroende, trygghet och tillit till sin pappa
 • att hitta alternativa förhållningssätt som innebär att nya positiva anknytningsmönster etableras

Kort information om Kriscentrum för män (pdf)