Foto: Louise Bergman

Utvägs boende

Utvägs boende är ett tillfälligt boende för dig som har utövat hot och/eller våld i familjen. Syftet med boendet är att din partner och dina barn ska kunna bo kvar i hemmet, samtidigt som du flyttar och får hjälp med att bryta ditt våldsbeteende.

Varför finns Utvägs boende?

Ofta är det just barnen och den våldsutsatta partnern som måste lämna hemmet efter en våldshändelse. Men barnen ska inte behöva lämna sin trygga närmiljö, sin skola, sina kompisar eller leksaker. Därför erbjuds den i familjen som utövat våld ett tillfälligt boende så att barnen och partnern kan stanna kvar hemma.

Se filmen om Utvägs boende

Här kan du se en film om Utvägs boende:

Vem får bo i Utvägs boende?

För att få bo i Utvägs boende krävs att du är motiverad och vill ta ansvar för våldet samt att du tackar ja till behandling för att bryta ditt våldsbeteende. Boendet riktar sig till dig som bor tillsammans med en kvinna eller man och som har barn boende hos er.

Vad ingår i Utvägs boende?

  • En tillfällig lägenhet i Göteborg. Där får du bo i max fyra månader.
  • Behandling där du får hjälp med att bryta ditt våldsbeteende.
  • Kontaktperson som kan vara ett stöd i vardagen.
  • Stöd till din partner och barnen genom Kriscentrum för män, Kriscentrum för kvinnor och Barnahus Göteborg.

Hur får jag en lägenhet?

Kontakta socialkontoret i din stadsdel så hjälper de dig vidare.

Hitta socialkontoret i din stadsdel här.

Kontakta oss:

Ring oss så får du information och du kan boka tid för samtal.

Telefon: 031-367 93 90, telefontid 8:30 - 11 måndag till fredag.
Adress: Kronhusgatan 2 F
E-post: kriscentrum.for.man@socialcentrum.goteborg.se