Varningstecken


Om du känner igen din partner på något eller några av dessa egenskaper kan det vara ett varningstecken. Han eller hon:

 • är angelägen om att snabbt etablera ett fast förhållande
 • är svartsjuk och kontrollerande
 • försöker att kontrollera ditt liv och vill ha en närmast symbiotisk relation
 • har orealistiska förväntningar på dig och ert förhållande
 • isolerar dig från dina vänner och din familj
 • anklagar andra för sina egna problem och misstag
 • gör andra ansvariga för sina egna känslor
 • påstår att han eller hon har lätt att bli känslomässigt sårad
 • tvingar dig att utföra sexuella handlingar mot din vilja.
 • är grym mot djur eller barn
 • skriker och kallar dig för nedsättande ord
 • har plötsliga humörsvängningar
 • har en omodern syn på könsroller
 • har utsatt andra, eller själv blivit utsatt för våld under sin uppväxt
 • hotar med våld
 • hotar att avslöja personlig eller negativ information om dig till din familj eller dina kollegor
 • lägger ut negativ information och bilder om dig på sociala medier eller hotar med att göra det