Vad är våld?


"Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person och som får den att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill." Per Isdal, Meningen med våld, 2001.

Med våld menar vi:

 • Fysiskt våld:
  Handlingar riktade mot din kropp, med eller utan tillhygge eller vapen
 • Psykiskt våld:
  Nedvärderande och kontrollerande beteende gentemot dig
 • Sexuellt våld:
  Kränkning av din sexuella integritet genom sexuellt utnyttjande eller våldtäkt
 • Hot:
  Aggressivt beteende som du uppfattar som hotfullt 
 • Trakasserier:
  Telefon- eller SMS-terror, ständiga rättstvister eller systematiskt brutna överenskommelser