Skyddat boende


Är du i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från hot och våld ska du kontakta socialkontoret i din stadsdel eller på kvällar och helger socialjouren.

För att få bo på Kriscentrum för kvinnor ska du vara i behov av skyddat boende, myndig och skriven i Göteborg. Vi kan inte ta emot kvinnor i ett aktivt missbruk eller med tung psykiatrisk problematik.

Det är socialtjänsten där du bor som säger ja till att du kan flytta till det skyddade boendet och som bekostar boendet. Kontakta ditt socialkontor. På kvällar, nätter och helger när socialkontoren är stängda kan du kontakta Socialjouren.

I det skyddade boendet har vi plats för tolv kvinnor och medföljande barn. Förutom de tolv platserna har vi 4 externa lägenheter där vi kan ta emot män, HBTQI-personer, personer med funktionsnedsättning i behov av personlig assistans, äldre i behov av hemtjänst och familjer med flera barn. Här finns personal tillgänglig dygnet runt. Personalen ger stöd och hjälper, både psykologiskt och rent praktiskt. Vi kan också erbjuda barnen hjälp att tala om och bearbeta traumatiska upplevelser.

Du kan bo hos oss i max fyra månader. Under tiden får du hjälp att bearbeta dina upplevelser och att starta en process för att återuppta ett fungerande liv. 

Vi som arbetar på Kriscentrum för kvinnor har lång erfarenhet av att möta kvinnor i svåra och farliga situationer. Vi arbetar för att du som kommer till oss ska få kunskap om och redskap för att skydda dig och dina barn mot fortsatt hot och våld. Vi har tystnadsplikt. Behöver du tolk så anlitar vi det.