Samtalsmottagning

Du som är kvinna och som lever i en relation där du utsatts för hot och våld, eller utsätter andra för våld och hot, är välkommen till vår samtalsmottagning.

Vid vår mottagning finns fyra kuratorer varav en har ett särskilt uppdrag att hjälpa kvinnor från andra länder. Hos oss kan du få råd, stöd och hjälp att bearbeta och förändra din situation.

Under samtalen tar vi upp det du behöver tala om. Vi träffas flera gånger beroende på dina behov.

Vi har också samtalsgrupper för dig som utsatts för våld i nära relationer där du får möjlighet att träffa andra i samma situation.

Ring till oss för mer information och för att boka en tid.

Samtalen är kostnadsfria. Behöver du tolk så anlitar vi det.

Vi som arbetar på Kriscentrum för kvinnor har lång erfarenhet av att möta kvinnor i svåra och farliga situationer. Vi arbetar för att du som kommer till oss ska få kunskap om och redskap för att skydda dig och dina barn mot fortsatt våld och hot. Vi har tystnadsplikt.

När du kommer till oss får du träffa en behandlare. Ni pratar om din situation och kommer gemensamt fram till vilket stöd som blir bra för dig.

Samtalsmottagningen erbjuder:

  • Enskilda samtal
  • Gruppverksamhet

Vi börjar alltid med individuella samtal, därefter har du möjlighet att delta i vår gruppverksamhet.

Du får:

  • Träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter
  • Diskutera orsaker till och effekter av våld i nära relationer
  • Stöd i din föräldraroll

Kontakta samtalsmottagningen:

Kontakta oss så får du information och du kan boka tid för samtal.