Thai


Är du utsatt för våld i en nära relation? - Thai

คุณเผชิญกับการใช้ความรุนแรงจากคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือเปล่า?

ความรุนแรงจากคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีหลายแบบ บางครั้งฝ่ายหนึ่งของคู่ชีวิตที่ได้รับการเผชิญ บางครั้งก็เป็นญาติพี่น้องอื่นๆ อาจจะเป็นเด็กๆที่ได้รับการเผชิญจากบิดามารดาของตน ความรุนแรงอาจจะเป็นทางจิตใจ, ทางร่างกาย และทางเพศ มันอาจจะเกี่ยวกับที่ใครสักคน:

 • เรียกคุณด้วยคำลามกหยาบคาย หรือไม่ดี หรือใช้คำพูดว่าคุณเป็นคนไม่ดีและเป็นคนน่าหนักใจ
 • ผลัก, ทุบตี, เตะถีบ หรือทำร้ายคุณด้วยวิธีอื่น
 • ควบคุมตรวจสอบ และจำกัดขอบเขตชีวิตคุณ, บังคับให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องกร
 • บังคับให้คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการใช้ชีวิตความเป็นอยู่
 • บังคับคุณในทางเพศ 
 • ควบคุมคุณในด้านการเงิน

คุณมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องและได้รับความช่วยเหลือ

ไม่ว่าใครก็อาจจะเผชิญกับปัญหาการใช้ความรุนแรงจากคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดได้ คุณที่กำลังเผชิญกับภาวะเช่นนี้จะได้รับข้อมูล, การปกป้อง และความช่วยเหลือ ตลอดจนได้รับการปฏิบัติด้วยความนับถือและความเห็นใจ สิ่งที่คุณมีสิทธิที่จะได้รับ ถ้าคุณมีบุตร แม้แต่บุตรของคุณก็มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ

คุณสามารถได้รับความช่วยเหลือด้วย:

 • ความช่วยเหลือด้วยการสนทนา
 • การปกป้องและที่อยู่อาศัยชั่วคราว
 • ความช่วยเหลือในการติดต่อกับสถานที่ราชการต่างๆ เช่น ตำรวจ

ให้ติดต่อกับเรา เพื่อเราจะสามารถช่วยคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องเปิดเผยชื่อตัวเองก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการ

ในกรณีอันตรายฉุกเฉิน, ให้โทร 112 เสมอ

ติดต่อ:

 • หน่วยงาน: Kriscentrum för kvinnor
 • อีเมล: kriscentrum.for.kvinnor@socialcentrum.goteborg.se
 • โทรศัพท์: 031-367 93 80
 • เว็บ: goteborg.se/kriscentrumforkvinnor
 • สถานที่ติดต่อ: Carl Grimbergsgatan 7