Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

På vår lilla förskola, med en enda avdelning, står omsorg om miljön i centrum. Förskolan ligger på Kössö, i Göteborgs södra skärgård, och närheten till hav och natur tillåter en utforskande pedagogik som barnen själva är med och utformar.

Avdelningar och personal

Vi är en liten förskola som drivs genom intraprenad där kommunen är uppdragsgivare. Intraprenad innebär att vi har större befogenheter att styra över den egna verksamheten samt att vi har ett större ansvar för resultatet av vår verksamhet. Föräldrarnas delaktighet och inflytande blir större då vi till exempel har styrelsemöte en gång per månad med vald föräldrarepresentant. Barnantalet kan skifta mellan 5 -10 barn i åldern 1- 5 år, vi erbjuder även möjlighet att få morgonomsorg för de barn som börjat i skolan. Vi som arbetar här är både förskollärare och barnskötare. I vår verksamhet är det viktigt att vi som pedagoger kontinuerligt fortbildar oss genom seminarium, föreläsningar, kurser och aktuell litteratur.

Vi lagar all mat på förskolan med stor omsorg, mestadels vegetarisk och vi använder till största delen ekologiska råvaror. Barnen möts ofta av doften av hembakat bröd och får även vara delaktiga i matlagningen om de så önskar.

Ett demokratiskt förhållningssätt

Vi arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt där delaktighet och inflytande är grunden för barns lärande. Vi vill skapa en tillåtande miljö som utgår från och tar ansvar för att möta barnens perspektiv, tankar och teorier i en miljö som stimulerar alla sinnen. Vi anser att varje barn måste få möjlighet att uttrycka sina tankar och uppfattningar till pedagogerna. Vi som pedagoger har sedan ett ansvar att ställa oss nyfikna och intresserade inför för vad barnen har att säga. Vi eftersträvar ett normkritiskt perspektiv i verksamheten där vi möjliggör för barnen att vidga sina perspektiv från de normer och maktstrukturer som råder i samhället. Detta speglar också av sig i vårt val av litteratur, teaterföreställningar, museibesök.

En plats för kreativitet och lek

Barn lär i samspel med andra barn och oss vuxna. Samspelet och utbytet av tankar utvecklar ny förståelse där de utvecklar sin självkänsla, identitet och en förmåga att inta andras perspektiv. Vi ser inte lärandet enbart som en individuell process utan som någonting vi gör, förhandlar och blir tillsammans.

Vi vill ha en sådan innehållsrik och inbjudande miljö som möjligt på vår förskola där det ska finnas plats för kreativitet och lek. Vi vill erbjuda en flexibel och tillåtande miljö som skapar förutsättningar för barns önskemål och behov.

Hållbar utveckling

Vi arbetar utifrån en hållbar utveckling, som vi ser är en förutsättning för demokrati där bitarna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska bilda en helhet. Vi vill tillsammans med barnen vara med och skapa en värld där människan och jorden lever i samklang och där barnen får positiva upplevelser av naturen.

Vi har under hösten terminen 2016 påbörjat ett samarbete med en förskola i Tynnered som en del av vårt hållbarhetsmål. Här får barn från samma stadsdel men med olika förutsättningar mötas och skapa nya relationer med utbyte av varandra och deras erfarenheter. Vi träffas en gång i veckan, oftast här på Köpstadsö, då vi utforskar vår närmiljö tillsammans.

Närhet till natur och havet

Förskolan ligger på en ö där det varken finns bilar eller mopeder. Vi har tillgång till en liten sandstrand strax nedanför förskolans gård där vi gärna förlägger en del av verksamheten. Vår gård är uppdelad i en nedre gård och en övre gård med altan. Den nedre är naturligt kuperad och motoriskt utmanande för de yngre barnen. Vi har en härlig närhet till havet och utsikt över skär och båttrafik och på den övre gården har vi odlingslådor. Ett annat populärt promenadmål är en liten skogsdunge, med gott om plats för lek och fantasi.

Då vi själva lagar all mat på förskolan har vi en stor frihet att utforma dagen utifrån barnens önskemål och intresse. Under dagarna skapas tillfällen för olika aktiviteter, vi åker gärna till stan på teatrar och besöker museer, offentliga miljöer och parker.

Här kan du se några bilder från vår förskola.