Foto: Hesha Saleem

Vår förskola


Körvelgatans förskola ligger i övre Lövgärdet. På förskolans fem avdelningar går cirka 85 barn i åldern 1-5 år. På vår förskola arbetar vi för att stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande, detta gör vi i nära samarbete med barnens vårdnadshavare.

Avdelningar och personal

På förskolans fem avdelningar arbetar femton förskollärare och barnskötare med den pedagogiska verksamheten. Varje avdelning består av flera rum med ny och fräsch inredning. Till två av avdelningarna finns det också torg där många barn kan samlas för gemensamma aktiviteter.

I mitten av förskolan finns en ateljé där barnen får möjlighet att skapa med hjälp av färg, lera, tyg, med mera. Ateljén erbjuder också en lugn miljö för exempelvis läsning.

Pedagogik på förskolan

Förskolans läroplan lägger grunden för vårt arbete. Stor vikt läggs på ett arbete där barn får möjlighet att uttrycka sig i olika former, vara delaktiga och medbestämmande. Förskolan jobbar aktivt med att utveckla barnens förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska grunder. Detta görs exempelvis genom rollekar och samtal om hur vi ska vara mot varandra.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan sex på avdelningen Diamanten. Runt klockan åtta äter barnen frukost, därefter finns det tid för inom- och utomhusaktiviteter. Cirka klockan elva påbörjas förberedelserna inför lunchen. Personalen äter alltid tillsammans med barnen vid alla måltider. Efter lunch vilar alla barn, antingen genom att sova en stund eller genom en stunds sagoläsning. Vid halv tre på eftermiddagen äter alla mellanmål och vid halv fem samlas de barn som är kvar åter på avdelningen Diamanten.

Utomhusmiljö

Förskolan är belägen i utkanten av Vättlefjälls naturreservat, så verksamheten har goda möjligheter att komma ut i skog och mark. Förskolans två gårdar, en i markplan och en på förskolans tak, möjliggör också för många pedagogiska utevistelser, då barnen kan delas i mindre grupper.

Kul att veta

Alla förskolor i Angered erbjuder föräldrastöd i form av Glädje och Utmaningar.
Information finns på förskolan, prata med pedagogerna om du har några funderingar kring det föräldrastöd som erbjuds.