Vår förskola

Centralt i Kortedala, precis vid torget, ligger Kortedala Park 1. Det är en nybyggd förskola med tre avdelningar. På avdelningen Berget går de äldsta barnen, på Stigen mellanbarnen och på Dalen de yngsta barnen.

Vår förskola

På Kortedala Parks förskola möter du och ditt barn en verksamhet som inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vår grundsyn är att alla barn är kompetenta och föds rika och intelligenta med en vilja att utvecklas. Verksamheten och miljön är utformad utifrån den aktuella barngruppens intressen och ålder. Vi skapar en inbjudande, tillåtande och utforskande miljö där barnen ska känna inflytande och delaktighet i sin dag på förskolan.

Förskolan består av tre avdelningar där varje avdelning är så åldershomogen som möjligt. Personalgruppen består av både förskollärare och barnskötare. I grunden är vi tre personer i personalen per avdelning. I mitten av förskolan finns en stor gemensam ateljé.

Maten lagas på förskolan

Vi har en egen kokerska som lagar vår mat. Vi strävar efter att använda så stor andel ekologiska råvaror som möjligt.

En verksamhet utifrån barnen

Verksamheten och miljön är utformad utifrån den aktuella barngruppens intressen och ålder. Vi skapar en inbjudande, tillåtande och utforskande miljö där barnen ska känna inflytande och delaktighet i sin dag på förskolan.

Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt vilket bygger på att det är barnens frågor, intressen och nyfikenhet som visar vägen.

Utemiljön

Förskolans utemiljö består av tre små gårdar där huvudgården har tillgång till lekhus, rutschkana, sandlådor och vattenlek. Vi strävar efter att vara ute varje dag. Vi tycker att det är viktigt att vara utomhus i vår verksamhet. Vi ser skogen och lekplatser i närmiljön som tillgångar.

På förskolan har vi tillgång till specialpedagog och pedagogista.

Välkommen på visning

Om du är intresserad av att besöka förskolan så har vi visning för vårdnadshavare sista måndagen i varje månad klockan 15:00. OBS! Du behöver boka tid för ditt besök genom att ringa till avdelning Dalen på 0739-102327.