Vi som jobbar på Kortedala mötesplats

Här kan du se vilka vi är som arbetar på Kortedala mötesplats.

Jonny Zasella, samordnare

Mitt stora intresse i livet är musik och jag har jättetur att kunna jobba med detta som fritidsledare. Jag jobbar mest med att utbilda unga i studioteknik och att hjälpa dem upp på scen.

Telefon: 031-365 41 25
jonny.zasella@socialnordost.goteborg.se

Antonio Perna, fritidsassistent

Som fritidsassistent jobbar jag främst för att ungdomar ska ha möjlighet att påverka och ha inflytande i vår verksamhet på Kortedala mötesplats. Jag känner att jag och mina kollegor har lyckats med vårt arbete när vi bidrar till ungdomars utveckling och engagemang.

Telefon: 031-365 35 31
antonio.perna@socialnordost.goteborg.se

Joakim Bernhardsson,  fritidsassistent

I min roll som fritidsassistent är det viktigt för mig att hjälpa unga att utvecklas och få möjlighet att växa som egna individer.

Johan Fridehäll, fritidsassistent

Telefon: 031-365 41 09
johan.fridehall@socialnordost.goteborg.se

Yannick Trott, fritidsassistent

Mitt mål som fritidsassistent är att inspirera ungdomar så att de i sin tur kan ha inflytande i vår verksamhet på Kortedala mötesplats . Vi strävar alltid för våra ungdomars välmående och inkludering i verksamheten.

Telefon: 031-365 41 09
yannick.trott@socialnordost.goteborg.se

Satu Gadde, fritidsassistent

I mitt jobb har jag möjlighet att påverka ungdomars fritid. Genom att låta ungdomar vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten  kan vi skapa en meningsfull fritid för alla.

Telefon: 031-365 41 28
satu.gadde@socialnordost.goteborg.se